Ποια είναι τα νέα μέτρα που ισχύουν κατά τις μετακινήσεις; Πως μπορείτε να μην πληρώσετε το πρόστιμο;

Εξαιτίας της έξαρσης του κορονοϊού όλος ο πλανήτης μπήκε σε καραντίνα. Η απαγόρευση κυκλοφορίας δεν άργησε να έρθει και στην χώρα μας. Το ελληνικό κράτος, επέβαλλε στους πολίτες να βγαίνουν από το σπίτι μόνο για τα απολύτως απαραίτητα και φυσικά να κρατούν μεταξύ τους αποστάσεις ασφαλείας.

Μάλιστα, για να καταφέρει να πείσει τον ελληνικό λαό να τηρήσει τα νέα μέτρα, επέβαλλε το πρόστιμο των 150 ευρώ προς τους παραβάτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορεί να ήταν αρκετοί εκείνοι που τήρησαν την καραντίνα, όμως κατά τη περίοδο της απαγόρευσης δεν ήταν λίγοι εκείνοι που κυκλοφορούσαν κανονικά και κόπηκε εις βάρος τους το πρόστιμο.

Χωρίς να θέλουμε να κρίνουμε την απόφαση του οποιουδήποτε να βγει ή όχι από το σπίτι, η αλήθεια είναι πως στην Ελλάδα μπορεί εδώ και μερικά χρόνια να λέγεται ότι έχουμε βγει από την οικονομική κρίση, όμως τα ελληνικά νοικοκυριά ακόμη προσπαθούν να γιατρέψουν τις πληγές που άφησαν οι οικονομικές δυσκολίες που ξεκίνησαν το 2010.

Η έξαρση του κορονοϊού και η απαγόρευση κυκλοφορίας έφερε ξανά την οικονομική κρίση στην χώρα μας αλλά και σε πολλές άλλες χώρες του εξωτερικού, αφού οι επιχειρήσεις έκλεισαν μέχρι νεοτέρας. Μπορεί η απαγόρευση της κυκλοφορίας να έχει λήξει στη χώρα μας, όμως τα πρόστιμα παραμένουν.

Η κυβέρνηση μπορεί να έληξε την απαγόρευση κυκλοφορίας, όμως θέσπισε νέα μέτρα που επιβάλλουν στους πολίτες την χρήση μάσκας όταν βρίσκονται σε συγκεκριμένους κλειστούς χώρους αλλά και όταν επιβαίνουν σε αμάξια. Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά τα νέα μέτρα καθώς επίσης και τον τρόπο που μπορούμε να μην πληρώσουμε το πρόστιμο, κάνοντας μια συγκεκριμένη νόμιμη ένσταση.

Ποια είναι τα μέτρα προστασίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 3;

  1. Στους χώρους όπου περιμένουν οι επιβάτες καθώς επίσης εντός των συρμών των οχημάτων μαζικής μεταφοράς, οι επιβάτες και οι οδηγοί υποχρεούνται να φορούν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Ακριβώς τα ίδια, ισχύουν και για τους οδηγούς και τους επιβάτες επιβατικών οχημάτων δημόσιας χρήσης.
  2. Οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς καθώς επίσης και του οδηγού, σχετικά με το που πρέπει να κάτσουν και πόσα άτομα μπορούν να μπουν στο όχημα. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφευχθεί ο συνωστισμός.
  3. Για τους παραβάτες των δυο παραπάνω επιβάλλεται το πρόστιμο των 150 ευρώ.

Ποια είναι τα μέτρα προστασίας στα επιβατικά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό σύμφωνα με το Άρθρο 4;

  1. Στα επιβατικά οχήματα δημόσιας χρήσης (ταξί) αλλά και στα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ ), 5 θέσεων επιτρέπεται η μεταφορά μόνο ενός ατόμου – πλην του οδηγού – και κατ’ εξαίρεση δεύτερου ατόμου, σε περίπτωση που χρειάζεται βοήθεια ο δεύτερος επιβάτης. Του ν. 4093/2012 (Α’ 222)
  2. Και για τα επιβατικά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης 6 ή 7 θέσεων επιτρέπεται η μεταφορά 1 ατόμου και σε μερικές εξαίρεσης δεύτερου. Του ν. 4093/2012
  3. Στα επιβατικά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης 8 ή 9 θέσεων επιτρέπεται η μεταφορά 3 ατόμων. Του ν. 4093/2012 (Α’ 222)
  4. Στις παραπάνω περιπτώσεις επιτρέπονται εξαιρέσεις μόνο όταν οι γονείς συνοδεύουν τα ανήλικα παιδιά τους.
  5. Για τους επιβάτες των επιβατικών οχημάτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας τόσο από τον οδηγό όσο και από τους επιβάτες.
  6. Και σε αυτή τη περίπτωση οι παραβάτες καλούνται να πληρώσουν το πρόστιμο των 150 ευρώ.

Πως μπορούμε να ακυρώσουμε το πρόστιμο;

Το πρόστιμο μπορεί να πληρωθεί εντός 15 ημερών από την ημέρα της υποβολής του μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που εκδίδεται είτε απευθείας από την ιστοσελίδα gsis.gr/e-paravolo είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ή τις Τράπεζες ή τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.

Ο παραβάτης μπορεί να υποβάλει τις ενστάσεις του γραπτώς μόνο μέσω e – mail στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή της Αρχής. Το e – mail επικοινωνίας αναγράφεται στο χαρτί που σας δόθηκε, μετά την καταβολή του προστίμου. Οι ενστάσεις πρέπει να γίνουν εντός 5 ημερών.

Συγκεκριμένα αναγράφεται ότι:

«Εντός προθεσμίας 5 ημερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή της Αρχής στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση. Η υποβολή αντιρρήσεων πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη σχετική διεύθυνση που αναγράφεται υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου.

Η απόφαση με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία. Αν οι προβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή Αρχής».

Close